Aktualnosti

Srijeda, 25.02.2015.
NATJEČAJ za prijem na javne radove - pomoć u kući starim i nemoćnim

  Klasa:112-01/15-02/18 Urbroj: 2188/13-15-02 Tordinci, 25.02.2015. godine                 Na temelju članka 47. Statuta Općine Tordinci(„Službeni vjesnik" VSŽ, br. 20/13), te sukladno Programu  javnih radova -... pročitajte više
Srijeda, 25.02.2015.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci

  Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11. ) članku 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12, 120/12) i članka 47. Statuta Općine... pročitajte više
Srijeda, 25.02.2015.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE - IGOR DEŽE

    Igor Deže, nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Tordinci HR-31214 Korođ Ivo Lole Ribara 38 U Korođu, 1. srpnja 2013. godine   PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013-2017 1)       Aktivno sudjelovanje na... pročitajte više
Ponedjeljak, 23.02.2015.
ODLUKA o otpisu osnovnih sredstava i sitnog inventara Općine Tordinci

Na navedenoj inventurnoj listi nalazi se : tehnička roba, namještaj, kombi vozilo i radni strojevi koji prilikom primopredaje nisu pronađeni u prostorijama Općine Tordinci, te za isto nije pronađena dokumentacija.   Stoga smo osjećali potrebu za objavom j a v n o g  p o p i s... pročitajte više
OPĆINA TORDINCI

Adresa:
Trg hrvatskih žrtava 9
32214 Tordinci

Telefon:
032/ 580 - 985

Fax:
032/ 580 - 985

email:
opcina-tordinci@vk.t-com.hr