Dobrodošli na službene stranice Općine Tordinci

OBAVIJEST O AVIOTRETIRANJU NA PODRUČJU POJEDINIH OPĆINA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice d.o.o.Vinkovci obaviti aviotretiranje komaraca prema slijedećem rasporedu sa dva aviona:

05.07.2024. petak ujutro – 5:30-8

 1. Jarmina – 229ha
 2. Nuštar, Cerić i Marinci – 540ha
 3. Tordinci, Antin, Korog, Mlaka Antinska – 371ha
 4. Markušica, Gaboš, Karadžićevo, Ostrovo, Podrinje – 631ha

05.07.2024. petak navečer – 18:30-21

 1. Grad Otok i Komletinci – 759ha
 2.  Privlaka – 369ha

3. Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze – 689ha

06.07.2024. subota ujutro – 5:30-8

 1. Ivankovo, Prkovci i Retkovci – 620ha

2. Stari Mikanovci i Novi Mikanovci – 300ha

Koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem i malu djecu da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske neprilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno dana kada bude za to moguće.

Za vrijeme aviotretiranja pčelari trebaju zatvoriti košnice.

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 102-01/24-01/2
URBROJ:2196-27-02/1-24-1

Tordinci, 26. ožujka 2024.godine

Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i članka 48. Statuta Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 09/21) Općinski načelnik Općine Tordinci raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci

u 2024. godini

Mjesto rada: naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik/ca u javnom radu

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Opis poslova: poslovi sukladno „Programu javnih radova u Općini Tordinci za 2024. godinu“:

 • sadnja cvijeća u središtima mjesta Korođ i Antin.
 • Uređenje okoliša oko novopostavljenog križa „krajputaša“
 • Pripremni radovi za sadnju sadnica stabala u Korođu i Antinu uz županijsku cestu

(obavještavanje mještana o sadnji, obilježavanje mjesta sadnje, uklanjanje manjeg raslinja koje se nalazi na mjestima sadnje)

 • Bojanje ograde na nogometnom igralištu NK Mladost u Antinu i NK Zrinski u Tordincima
 • Priprema i pomoć pri provođenju manifestacija i drugih događaja u Općini ( postavljanje stolica i klupa u domovima kulture, uređenje pozornice i druge pomoćne radnje za manifestacije:
 • Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina – u srpnju
 • 18. susret glazbenika u rujnu
 • Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH u studenom
 • Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova RH u prosincu
 • Advent u Tordincima, Antinu i Korođu u prosincu
 • „Zimsko spremanje“ u Antinu prosinac/siječanj
 • Distribucija paketa hrane i higijenskih potrepština socijalno ugroženim obiteljima na području općine Tordinci (paketi GD Crvenog križa Vinkovci)
 • Podjela letaka o važnosti razdvajanja otpada i letaka o zakonskim obvezama vezanih za kućne ljubimce sa ciljem sprječavanja nekontroliranog razmnožavanja pasa i mačaka

Natječaj je otvoren od 26.06.2024. do 05.07.2024. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na provođenju „Programa javnih radova u Općini Tordinci za 2024. godinu“

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 09,00–13,00 sati u prostorije Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
 2. roditelji sa 4 i više malodobne djece,roditelji djece s teškoćama u razvoju,roditelji djece oboljele od malignih bolesti,roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,osobe s invaliditetom,žrtve trgovanja ljudima,žrtve obiteljskog nasilja,azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,liječeni ovisnici o drogama,povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,osobe uključene u probaciju,pripadnici romske nacionalne manjine,beskućnici/e,hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja

2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu :ZSS), prijavljeni u Evidenciju

3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

4. osobe uključene u Program Posao+

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Kandidati su dužni uz prijavni obrazac priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 6. Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika, npr;

➢ Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu.

➢ Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: Rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

➢ Roditelji udovci: Rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika.

➢ Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: Rodni listovi djece.

➢ Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

➢ Prijavni obrazac (preuzet u prostorijama Općine Tordinci), te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje internetskoj stranici Općine Tordinci – www.tordinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Tordinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Adžić, dr.med.vet.

PRIJAVNI OBRAZAC

Obavijest o drugom tretmanu na području općine Tordinci

Tretiranje sa zemlje – drugi tretman na pojedinim dijelovima Općine

   Obavještavamo Vas da će Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci obaviti tretiranje komaraca toplim zamagljivanjem na pojedinim dijelovimaopćine Tordinci, mjesta Tordinci, Antin, Korog, Antinska Mlaka dana 27.06.2024. u jutarnjem terminu od 6 – 7 h.

Tretiranje komaraca provodit će se preparatima niske toksičnosti za primjenu u urbanim sredinama i sa dozvolom od Ministarstva zdravlja za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Preparat koji će se koristiti za tretiranje je Indusect ME ( cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid ), a kao nosač za toplo zamagljivanje koristiti ćemo rafinirano mineralno ulje ( dizel ).

Molimo vlasnike pčela da zaštite svoje košnice.

Napomena:

Ukoliko tretiranje nije moguće obaviti radi vremenskih neprilika, tretiranje se odgađa za sljedeći dan kada to bude moguće.

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – FAZA IV -Podjela higijenskih potrepština krajnjim korisnicima – lipanj 2024.g.

U okviru projekta svaki pružatelj usluge pruža uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine mjesečno.

Pružena mjesečna usluga potpore i podrške podrazumijeva i dodjelu 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština pripadniku ciljne skupine.

U projekt je uključeno 101 pripadnik ciljne skupine (lipanj 2024.g.) o kojima se brine 14 osoba.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Vrijednost projekta “Tu smo za vas – faza IV” iznosi 609.000,00 €, a trajat će ukupno 36 mjeseci.

Obavijest o suzbijanju komaraca – tretiranje sa zemlje

   Obavještavamo Vas da će Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci obaviti tretiranje komaraca toplim zamagljivanjem na području Općine Tordinci, mjesta Tordinci, Antin, Korog, Mlaka Antinska dana 19.06.2024. u večernjem terminu između 18-21h.

Tretiranje komaraca provodit će se preparatima niske toksičnosti za primjenu u urbanim sredinama i sa dozvolom od Ministarstva zdravlja za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Preparat koji će se koristiti za tretiranje je Indusect ME ( cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid ), a kao nosač za toplo zamagljivanje koristiti ćemo rafinirano mineralno ulje ( dizel ).

Molimo vlasnike pčela da zaštite svoje košnice.

Napomena:

Ukoliko tretiranje nije moguće obaviti radi vremenskih neprilika, tretiranje se odgađa za sljedeći dan kada to bude moguće.

Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci

DDD služba

Branka Boronjek Begić,mag.sanit.ing.univ.spec.techn.aliment.

Tel: 032/339-192

Mob: 099/345-9624

e-mail: vet.st.vk.ddd@gmail.com