Aktualnosti

Utorak, 05.05.2015.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel

  Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11. ) članku 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine" broj 57/12, 120/12) i članka 47. Statuta Općine... pročitajte više
Četvrtak, 12.03.2015.
N A T J E Č A J za prijem na javne radove - uređenje općine

    Klasa:100-01/15-01/25 Urbroj: 2188/13-15-01 Tordinci, 12.03.2015. godine                 Na temelju članka 47. Statuta Općine Tordinci(„Službeni vjesnik" VSŽ, br. 20/13), te sukladno Programu  javnih... pročitajte više
Srijeda, 11.03.2015.
Odluka o sufinanciranju toplog ili mliječnog obroka učenicima Osnovne škole Tordinci i Osnovne škole Korog

      Klasa:602-02/15-02/17 Urbroj:2188/13-15-02   Tordinci, 05. siječnja 2015. godine     Na temelju članka 8. Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Tordinci od 22. prosinca  2014. godine i članka  47. Statuta Općine Tordinci... pročitajte više
Srijeda, 11.03.2015.
POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA U RAZDOBLJU OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. GODINE

  POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA U RAZDOBLJU 01.01.2014.-31.12.2014.   Red.  br. NAZIV KORISNIKA 01.01.-31.03.2014 01.04.- 30.06.2014 01.06.-30.09.2014 01.10.- 31.12.2014 UKUPNO 01.01.-31.12.2014     1. NK MLADOST... pročitajte više
OPĆINA TORDINCI

Adresa:
Trg hrvatskih žrtava 9
32214 Tordinci

Telefon:
032/ 580 - 985

Fax:
032/ 580 - 985

email:
opcina-tordinci@vk.t-com.hr