JAVNI NATJEČAJ  ZA DODJELU  NEKRETNINE U K.O. KOROG

Objavio:Načelnik datum:26.9.2017.

KLASA: 406-01/17-02/158

URBROJ: 2188/13-17-2

Tordinci, 26. rujan 2017.

 

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Tordinc ... (Nastavak)