JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci - usmenim javnim nadmetanjem

Objavio:Načelnik datum:9.12.2016.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14) i Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za p ... (Nastavak)

O B A V I J E S T - mobilno reciklažno dvorište u Tordincima

Objavio:Načelnik datum:27.10.2016.

Obavještavamo mještane naselja Tordinci da će se dana, 

28. listopada 2016. godine u vremenu 

od 7,00 do 14,00  sati(Nastavak)

O B A V I J E S T - mobilno reciklažno dvorište u Antinu

Objavio:Načelnik datum:27.10.2016.

Obavještavamo mještane naselja Antin da će se dana, 

28. listopada 2016. godine u vremenu 

od 14,00 do 20,00  sati

vr& ... (Nastavak)

O B A V I J E S T O PROVOĐENJU JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Objavio:Načelnik datum:21.10.2016.

O B A V I J E S T

O PROVOĐENJU JESENSKE DERATIZACIJE 

NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

Obavještavaju se mještani Općine Tordinci, da će tvrtka Pestrid d.o.o. 

provesti ... (Nastavak)