POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA U RAZDOBLJU 01.01.2015.-31.12.2015.

Popis korisnika sponzorstava i donacija 01.01.2015.-31.12.2015.

Red.br. NAZIV KORISNIKA 01.01.-31.03.15

     (u kn)

01.04.-30.06.15

     (u kn)

01.07.-30.09.15

     (u kn)

01.10.-31.12.15

     (u kn)

UKUPNO
1. ŠNK MLADOST ANTIN 62.500,00 45.210,99 53.523,21 5.475,83 166.710,03
2. NK ĐEZELEM KOROĐ 7.000,00 18.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00
3. NK ZRINSKI TORDINCI 10.000,00 37.175,45 9.780,00 20.000,00 76.955,45
4. ANĐELČIĆI-STARI MIKANOVCI-SPORTSKA PRIREDBA 500,00 500,00
5. DVD ANTIN 5.820,33 40.000,00 17.328,10 15.000,00 78.148,43
6. DVD KOROĐ 27.851,44 10.963,00 7.198,42 46.012,86
7. DVD TORDINCI 5.000,00 10.000,00  

 

2.000,00 17.000,00
8. KUD “LELA I VLADIMIR

MATANOVIĆ”

20.000,00 10.000,00 720,00 20.000,00 50.720,00
9. KUD ZRINSKI  

 

9.000,00 7.062,50 3.171,19 19.233,69
10. MANIFESTACIJA „ŠOKAČKA KRALJICA“  

 

 

3.000,00 3.000,00
11. UDRUGA ŽENA ZRINYI ILONA 700,00 700,00
 12. KU “POTKOVA” 500,00 500,00
 13. VETERANI MLADOST ANTIN 3.849,57 2.788,00 6.637,57
14. UDVDR 2.000,00 9.500,00 11.500,00
15. LD ORAO 3.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00
16. LD ŠLJUKA KOROG  

 

 

5.000,00 6.000,00 11.000,00
17. LD SLAVONSKE LOVKINJE 2.000,00 2.000,00
18. UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA 4.000,00 7.487,87 3.000,00 14.487,87
19. UDRUGA UMIROVLJENIKA KOROĐ 3.000,00 2.417,43 5.417,43
20. UDRUGA „NEKI NOVI KLINCI“ 1.680,00 1.680,00
21. RIMOKATOLIČKA CRKVA TORDINCI 10.000,00 10.000,00
21. KRŠĆANSKI CENTAR DOBROG PASTIRA OSIJEK 5.000,00  

5.000,00

   22. DRUŠTVO

MULTIPLESKLEROZE

500,00 500,00
23. VIJEĆE MAĐ.

NACIONALNE

MANJINE

5.000,00 5.000,00
24. MPS PAORIJA 3.000,00 3.000,00
 25. HRV. UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA 500,00 500,00
UKUPNO 143.221,34 203.349,44 136.485,53 99.147,02 582.203,33