REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA TORDINCI

 

 

                                                                             Registar ugovora o javnoj nabavi:

1.Ugovori o javnoj nabavi

Tordinci, 19. veljače 2016.

Redni broj Evidencijski broj nabave Predmet ugovora Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. EV-BAG-NAB 1/15 Nabava Energetskog pregleda javne rasvjete postupak nabave bagatelne vrijednosti     01.09.2015.     29.375,00   Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić   15.10.2015.  
2. EV-BAG-NAB 2/15 Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri postupak bagatelne vrijednosti     25.09.2015.    160.638,75   GRADATIN d.o.o. Sesvete   25.10.2015.   97.990,40