ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA ZA 2016.GODINU

Na temelju članka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području općine Tordinci od 09.12.2015. godine, Općinski načelnik Općine Tordinci donosi

 

                                                                                            ODLUKU

         o dodjeli sredstava za financiranje godišnjeg programa udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci za 2016. godinu

 

                                                                                            Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci za 2016. godinu.

 

                                                                                            Članak 2.

U 2016. godini iz Proračuna Općine Tordinci financirati će se godišnji programi udruga građana, i to:

 

– u sportu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE Tražena potpora Dodijeljena potpora
NK Mladost Antin 150.000,00 100.000,00
NK Đezelem 60.000,00 50.000,00
NK Zrinski Tordinci 80.000,00 50.000,00
UKUPNO 200.000,00

 

 

– u kulturi u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE Tražena potpora Dodijeljena potpora
KUD Ady Endre Korođ 35.000,00 15.000,00
Udruga za njegovanje običaja

mađara „Korogy“

 

30.000,00

 

20.000,00

KUD Lela i Vladimir

Matanović Antin

 

35.000,00

 

25.000,00

KUD Zrinski Tordinci 30.000,00 20.000,00
UKUPNO 80.000,00

 

– ostale udruge u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn

 

NAZIV UDRUGE Tražena potpora Dodijeljena potpora
MPS Paorija 10.000,00 10.000,00
Udruga žena Zrinji Ilona 9.000,00 9.000,00
LD Šljuka Korođ 35.000,00 16.000,00
LD Orao Tordinci 20.000,00 15.000,00
UDVDR 18.000,00 10.000,00
UKUPNO 60.000,00

 

 

                                                                                         Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u na mrežnoj stranici Općine Tordinci.

 

Klasa:022-05/16-02/46

Urbroj: 2188/13-16-02

Tordinci, 25.03.2016. godine

 

Načelnik Općine Tordinci

Željko Matanović