JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TORDINCI U 2016. GODINI

Općina Tordinci objavljuje:

 

                                                     JAVNI POZIV

 

Za dostavu prijedloga za  dodjelu Javnih priznanja Općine Tordinci u 2016. godini

 

 

1. Javna priznanja Općine Tordinci su:

– ZLATNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Zlatni  grb Općine Tordinci“

Zlatna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području općine Tordinci i od posebnog su  utjecaja na daljnji razvitak Općine Tordinci i Republike Hrvatske.

 

Prijedlog za dodjelu „Zlatne plakete Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik, natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe.

 

– SREBRNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Srebrni grb Općine Tordinci“ 

 

Srebrna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Tordinci.

 

Prijedlog za dodjelu „Srebrne plaketa Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik, vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 

– POVELJA OPĆINE TORDINCI –  Proglašenje počasnim građaninom Općine Tordinci

 

Počasnim građaninom Općine Tordinci može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje položaja i ugleda Općine Tordinci, promicanje demokratskog društva i razvoj Općine Tordinci u cjelini.

 

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

 

2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Tordinci, a obavezno mora sadržavati:

· ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

· ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje

· naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže

· životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

 

3. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 19. svibnja 2016. godine, a dostavljaju se poštom na adresu: OPĆINA TORDINCI, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci, s naznakom „JAVNA PRIZNANJA U 2016.g.“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci