IGOR DEŽE – IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA 01.01.2016.-30.06.2016.