Partneri na projektu

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.  Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata.

HZZ kao partner na projektu ima zadatak da prijavitelju sugerira potrebe tržišta rada, a sve s ciljem provođenja takovih programa obrazovanja i osposobljavanja kojima će se polaznicima istih nakon završetka osigurati lakši pronalazak trajnog zaposlenja.

Centar za socijalnu skrb Vinkovci ima zadatak osigurati informacije o krajnjim korisnicima projekta na način da se isti identificiraju, te da se osigura da isti nisu paralelno uključeni u slične ili iste projekte pomoći.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci