ODLUKA o suglasnosti na zaduženje Općine Tordinci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.