Sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnu školu

Početkom nove školske godine Općinski načelnik donio je odluku o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika možete preuzeti u nastavku.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika