Objava konačnih rezultata

Tordinci, 10. svibnja 2019, 09:15h

KONAČNI REZULTATI-MAĐARI

KONAČNI REZULTATI-SRBI