UKIDANJE E-PROPUSNICA UNUTAR ŽUPANIJE

Dostavljamo Vam Odluku o ukidanju nužne mjere napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Vukovarsko-srijemske županije.

Stožer CZ VSŽ sa primjenom ove Odluke početi će od 00:00 sati 20. travnja 2020. god.

O Odluci je obaviještena Policijska uprava Vukovarsko-srijemska