Obavijest o deratizaciji na području općine Tordinci