Sudjelovanje javnosti – način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tordinci