Podaci o privatnim smještajnim kapacitetima za prihvat izbjeglica iz Ukrajine

Molimo sve vlasnike privatnih smještajnih kapaciteta, a voljni
su iste ustupiti na raspolaganje u slučaju potrebe za prihvat izbjeglica iz Ukrajine da isto jave u Općinu Tordinci putem telefona 032 580 985

ili na mob: 099 479 96 25.

Podatke je sukladno dopisu Stožera Vukovarsko-srijemske
Županije potrebno dostaviti najkasnije do petka 4. ožujka 2022.
godine do 12:00 sati.