Općini Tordinci odobren projekt “Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima”

 Na 6. LAG natječaju LAG-a Srijem, trećem za tip operacije 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, ukupno raspoloživa sredstva iznosila su: 436.527,00 HRK.

Na LAG natječaj pristigao je ukupno 1 Zahtjev za potporu, te je isti nakon Analize 1 i Analize 2 ocjenjen pozitivno te je odabran od Upravnog odbora LAG-a Srijem.

Naime, 01. srpnja 2022. godine Upravni odbor LAG-a Srijem donio je konačnu Odluku o odabiru projekta, za pozitivno ocjenjeni projekt na navedenom LAG Natječaju.

Ukupan iznos dodijeljene potpore iznosi: 436.527,00 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Redni broj: 1.

EBr: 06/21-7-4-1/01

Naziv korisnika: Općina Tordinci

Naziv projekta: Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima

Kratak opis projekta: Predmetnim projektom korisnik planira rekonstruirati ogradu i pješačke staze na mjesnom groblju u naselju Tordinci, kao i isto opremiti potrebnom komunalnom opremom.

Dodijeljeni broj bodova: 50

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 436.527,00 HRK

Ukupan iznos projekta: 508.637,49 HRK