JAVNI NATJEČAJ Za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci