JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TORDINCI U 2023. GODINI

JAVNI POZIV

Za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Tordinci u 2023. godini

Javna priznanja Općine Tordinci su:

  • ZLATNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Zlatni grb Općine Tordinci“

Zlatna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području općine Tordinci i od posebnog su utjecaja za daljnji razvitak Općine Tordinci i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu „Zlatne plakete Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik, natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe.

  • SREBRNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Srebrni grb Općine Tordinci“

Srebrna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Tordinci.

Prijedlog za dodjelu „Srebrne plakete Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik,  vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

  • POVELJA OPĆINE TORDINCI – Proglašenje počasnim građaninom Općine Tordinci

Počasnim građaninom Općine Tordinci može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje položaja i ugleda Općine Tordinci,  promicanje demokratskog društva i razvoj Općine Tordinci u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Tordinci i obvezno mora sadržavati:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže
  • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 08. svibnja 2023. godine, a dostavljaju se poštom na adresu: OPĆINA TORDINCI, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci, s naznakom „JAVNA PIZNANJA U 2023. GODINI“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci.