Agro-klaster d.o.o. – Obavijest o prodaji koka nesilica Farma Soljani