Obavijest o suzbijanju komaraca – tretiranje sa zemlje

   Obavještavamo Vas da će Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci obaviti tretiranje komaraca toplim zamagljivanjem na području Općine Tordinci, mjesta Tordinci, Antin, Korog, Mlaka Antinska dana 19.06.2024. u večernjem terminu između 18-21h.

Tretiranje komaraca provodit će se preparatima niske toksičnosti za primjenu u urbanim sredinama i sa dozvolom od Ministarstva zdravlja za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Preparat koji će se koristiti za tretiranje je Indusect ME ( cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid ), a kao nosač za toplo zamagljivanje koristiti ćemo rafinirano mineralno ulje ( dizel ).

Molimo vlasnike pčela da zaštite svoje košnice.

Napomena:

Ukoliko tretiranje nije moguće obaviti radi vremenskih neprilika, tretiranje se odgađa za sljedeći dan kada to bude moguće.

Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci

DDD služba

Branka Boronjek Begić,mag.sanit.ing.univ.spec.techn.aliment.

Tel: 032/339-192

Mob: 099/345-9624

e-mail: vet.st.vk.ddd@gmail.com