Obavijest o drugom tretmanu na području općine Tordinci

Tretiranje sa zemlje – drugi tretman na pojedinim dijelovima Općine

   Obavještavamo Vas da će Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci obaviti tretiranje komaraca toplim zamagljivanjem na pojedinim dijelovimaopćine Tordinci, mjesta Tordinci, Antin, Korog, Antinska Mlaka dana 27.06.2024. u jutarnjem terminu od 6 – 7 h.

Tretiranje komaraca provodit će se preparatima niske toksičnosti za primjenu u urbanim sredinama i sa dozvolom od Ministarstva zdravlja za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Preparat koji će se koristiti za tretiranje je Indusect ME ( cipermetrin, tetrametrin, piperonil butoksid ), a kao nosač za toplo zamagljivanje koristiti ćemo rafinirano mineralno ulje ( dizel ).

Molimo vlasnike pčela da zaštite svoje košnice.

Napomena:

Ukoliko tretiranje nije moguće obaviti radi vremenskih neprilika, tretiranje se odgađa za sljedeći dan kada to bude moguće.