OBAVIJEST O AVIOTRETIRANJU NA PODRUČJU POJEDINIH OPĆINA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice d.o.o.Vinkovci obaviti aviotretiranje komaraca prema slijedećem rasporedu sa dva aviona:

05.07.2024. petak ujutro – 5:30-8

  1. Jarmina – 229ha
  2. Nuštar, Cerić i Marinci – 540ha
  3. Tordinci, Antin, Korog, Mlaka Antinska – 371ha
  4. Markušica, Gaboš, Karadžićevo, Ostrovo, Podrinje – 631ha

05.07.2024. petak navečer – 18:30-21

  1. Grad Otok i Komletinci – 759ha
  2.  Privlaka – 369ha

3. Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Slakovci, Srijemske Laze – 689ha

06.07.2024. subota ujutro – 5:30-8

  1. Ivankovo, Prkovci i Retkovci – 620ha

2. Stari Mikanovci i Novi Mikanovci – 300ha

Koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem i malu djecu da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske neprilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno dana kada bude za to moguće.

Za vrijeme aviotretiranja pčelari trebaju zatvoriti košnice.