Novosti

Općini Tordinci odobren projekt “Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima”

 Na 6. LAG natječaju LAG-a Srijem, trećem za tip operacije 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, ukupno raspoloživa sredstva iznosila su: 436.527,00 HRK.

Na LAG natječaj pristigao je ukupno 1 Zahtjev za potporu, te je isti nakon Analize 1 i Analize 2 ocjenjen pozitivno te je odabran od Upravnog odbora LAG-a Srijem.

Naime, 01. srpnja 2022. godine Upravni odbor LAG-a Srijem donio je konačnu Odluku o odabiru projekta, za pozitivno ocjenjeni projekt na navedenom LAG Natječaju.

Ukupan iznos dodijeljene potpore iznosi: 436.527,00 HRK.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Redni broj: 1.

EBr: 06/21-7-4-1/01

Naziv korisnika: Općina Tordinci

Naziv projekta: Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima

Kratak opis projekta: Predmetnim projektom korisnik planira rekonstruirati ogradu i pješačke staze na mjesnom groblju u naselju Tordinci, kao i isto opremiti potrebnom komunalnom opremom.

Dodijeljeni broj bodova: 50

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 436.527,00 HRK

Ukupan iznos projekta: 508.637,49 HRK

POZIV NA ANIMACIJSKE RADIONICE ZA 7. LAG NATJEČAJ, TIP OPERACIJE 7.4. I 8. LAG NATJEČAJ, TIP OPERACIJE 6.3.

Poziv na animacijske radionice 7. LAG natječaj, tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu te za 8. LAG natječaj, tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Ovim putem želimo pozvati sve zainteresirane na Animacijsku radionicu za 7. LAG natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koja će se održati 11. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati, u Općinskoj vijećnici Stari Jankovci na adresi: Dr. Franje Tuđmana 1, Stari Jankovci.


Animacijske radionice za 8. LAG natječaj, za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, održati će se u:

Lovasu, 11. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati Adresa: Regionalni poslovni centar Lovas, Gospodarska ulica 1, Lovas

Nuštru, 12. srpnja 2022. godine (utorak) u 17:00 sati Adresa: Dom kulture, Križni put 18, Nuštar

Borovu, 13. srpnja 2022. godine (srijeda) u 17:00 sati Adresa: Kulturni centar Općine Borovo, Glavna 3, Borovo

Objavljen 8. LAG Natječaj LAG-a Srijem, za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Srijem objavljuje 8. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Nositelj projekta je obvezan imati sjedište unutar područja koje LAG obuhvaća, prije dana objave ovog natječaja, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom obliku.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 20. srpnja 2022. do 22. kolovoza 2022.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.127.340,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.734,00 kn.

Za više informacija o samom Natječaju, posjetite sljedeću poveznicu

Objavljen 7. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LAG Srijem objavljuje, dana 04. srpnja 2022. godine 7. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

Detaljnije pročitajte na poveznici: http://www.srijem.info/index.php?news=1157

Prezentacija o mjerama energetske obnove za obiteljske kuće i korištenju obnovljivih izvora energije te mogućnostima sufinanciranja putem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općina Tordinci i društvo Eko-sustav d.o.o. pozivaju Vas na prezentaciju o mjerama energetske obnove za obiteljske kuće i korištenju obnovljivih izvora energije te mogućnostima sufinanciranja putem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prezentacija će se održati u utorak 7. lipnja s početkom u 17:00 sati u zgradi Općine.

Promjena veličine fonta