Novosti

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ:2196-27-02/1-23-1

Tordinci, 21. ožujka 2023.godine

Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 48. Statuta Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 09/21) Općinski načelnik Općine Tordinci raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

Mjesto rada: naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik u javnom radu

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Ciljane skupine koje imaju pravo na zapošljavanje u Programu javnog rada:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Osobe koje su radile u javnim radovima unazad 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

Opis poslova: Komunalni radovi sukladno programu „Program javnih radova Općine Tordinci u 2023. godini“

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolba za posao sa kontakt podacima (telefon, mobitel)
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina

– izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka


Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:


Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 21.ožujka do 29.ožujka 2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr , internetskoj stranici Općine Tordinci – www.tordinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Tordinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Adžić, dr.med.vet.

OBAVIJEST – Knjiga o Tordincima u Domovinskom ratu

U pripremi je knjiga o Tordincima u Domovinskom ratu.

Središnja tema su poginuli i nestali Tordinčani u Domovinskom ratu te ostali branitelji koji su tih dana svoj život položili na oltar domovine prilikom obrane sela.

Knjiga prati razdoblje od prvih ratnim zbivanja u naselju i okolici od proljeća 1991. godine, preko ratnih dana i okupacije sela, progonstva mještana te zaključno do ispraćaja posmrtnih ostataka žrtava eks-humiranih iz sekundarne masovne grobnice u ataru sela.

Povezat ćemo do sada objavljene informacije iz različitih izvora, ali bit će i novih pojedinosti, a sve u cilju dobivanja opsežnije i cjelovitije priče koja se odnosi na taj dio povijesti sela.

Trenutno je gotovo oko 140 stranica gradiva (tekst, fotografije i zemljovidi), a bit će vrlo vjerojatno još toliko.

Pozivamo sve one koji žele sudjelovati da nam ustupe svoje fotografije, dokumente, (koje ćemo skenirati i vratiti), novinske članke, video zapise, ispričaju priču ili neki drugi detalj koji se odnosi na to poglavlje naših života.

Sve je korisno, zanimljivo i može poslužiti krajnjem cilju.

Planirano vrijeme izlaska ove knjige je jesen 2023. godine.   

Osobe za kontakt

ANTUN FLINČEC

telefon 098 9000-212

PETAR MATANOVIĆ

telefon 098 198-1599

Oba broja imaju aktivan Viber i e mail adresu (koju na upit možete dobiti) te ih možete koristiti zbog slanja fotografija i drugih podataka.  

Obavijest umirovljenicima – „Od slavonskih polja pa do stola“

Na inicijativu župana Vukovarsko-srijemske županije, prošle godine započela je provedba mjere  „Od slavonskih polja pa do stola“ kojoj je cilj pomoć umirovljenicima slabijeg imovnog stanja.

Slijedom navedene mjere, Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana  06. ožujka 2023. godine objavila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog  bona u iznosu od 80,00 € koji će se dodjeljivati do najviše 4 puta godišnje.

Vrijednosni bon se odnosi na paket s prehrambenim proizvodima lokalnih proizvođača.

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije

2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu

3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

– samac………………………………………..…… 230,00 €

– dvočlana obitelj ……………………………… 450,00 €

4. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Navedeni Javni poziv biti će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

     „Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu“.

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon  032/344-214.

Link javnog poziva

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – faza III ODLUKA Povjerenstva za provedbu oglasa

Poštovani, zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes za rad koji ste pokazali zamolbom za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, projekta “Tu smo za vas – faza III”.

Sukladno Uputama za prijavitelje i na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekata „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/20-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.16.0373 od 19. prosinca 2022. godine, mogu se zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke i osobe s 3. i više djece.

Broj traženih radnika: 20

Izabrani kandidati sa područja općine Tordinci:

 1. Milena Knezović, Tordinci
 2. Ljubica Bošnjaković, Tordinci
 3. Evica Adžić, Tordinci
 4. Bernarda Šavanjika, Tordinci
 5. Silva Palković, Tordinci
 6. Roze Andričević, Tordinci
 7. Janja Ivanišević, Tordinci
 8. Svjetlana Adžić, Tordinci
 9. Marica Mihalj, Antin
 10. Marica Dujić, Antin
 11. Jelica Ižaković, Antin
 12. Katica Kovačević, Antin
 13. Kata Kovačević, Antin
 14. Gordana Mijakić, Antin
 15. Janja Rezo, Antin
 16. Jasminka Pinter, Antin
 17. Jorgovanka Mihalj, Antin
 18. Gyongyi Toth, Korođ
 19. Zorica Paprika, Korođ
 20. Snježana Čerepeš, Korođ

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 08.02.2023. godine do 31.07.2023. godine.

Osobe koje nisu primljene u radni odnos dobit će pismenu obavijest u zakonskom roku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

             Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci

Promjena veličine fonta