Novosti

Ministarstvo gospodarstva Poziv IKT 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018.  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Više informacija u prilogu.

Poziv IKT 2

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – Svakodnevna skrb za starije i nemoćne

Svakodnevnom skrbi zaposlenih žena pripadnica ciljane skupine radi se na povećanju razine kvalitete života krajnjih korisnika. Jedan od primjera je i briga o zdravlju krajnjih korisnika.

Na slici: pratnja korisniku kod liječnika

Provedbom ovog projekta na području općine Tordinci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije minimalno 40 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vrijednost projekta “Tu smo za vas” iznosi 1.576.377,80 kn, a trajat će ukupno 30 mjeseci. Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena ciljanih skupina, koje će se brinuti kroz 24 mjeseca za krajnje korisnike: stare i nemoćne osobe s područja općine Tordinci.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci

SIGURNIM KORAKOM DO VLASTITOG POSLA – besplatne radionice LPZ VSŽ

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije organizira besplatne info radionice za sve nezaposlene! U Vinkovcima, Vukovaru, Županji, Iloku i Otoku.

Više informacija na poveznica

Projekt “Sigurnim korakom do vlastitog posla”

Potencijal za razvoj poduzetništva u VSŽ postoji, a razne institucije, koje su ujedno članovi LPZ-a VSŽ, nude stručne usluge koje će ovim projektom biti usmjerene na razvijanje kompetencija nezaposlenih osoba u cilju samozapošljavanja. Projektom će se također ojačati i kapaciteti LPZ-a VSŽ za njegovo funkcionalno i održivo djelovanje

Naziv projekta: Sigurnim korakom do vlastitog posla

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Nositelj: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Partneri na projektu:

– Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar

– Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

– VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

– Lokalna agencija za razvoj VJEVERICA d.o.o. Drenovci

– Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

– Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci

Trajanje projekta: 30 mjeseci (14.05.2018.-14.11.2020.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.997.544,86 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.997.544,86 HRK

Opis projekta:

Svrha projekta je ojačati kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (LPZ VSŽ) za održivo funkcioniranje te ostvariti ciljeve Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2020 (Akcijski plan) kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje najranjivijih skupina. Nezaposlenim osobama u VSŽ putem različitih projektnih aktivnosti podići će se svijest o prednostima poduzetništva te ih konkretnim mjerama potaknuti na samozapošljavanje.

Potencijal za razvoj poduzetništva u VSŽ postoji, a razne institucije, koje su ujedno članovi LPZ-a VSŽ, nude usluge stručne pomoći koje će ovim projektom biti usmjerene na razvijanje kompetencija nezaposlenih osoba u cilju samozapošljavanja. Kako bi se nezaposlenima na području VSŽ pomoglo pri donošenju odluke o pokretanju i realizaciji vlastite poslovne ideje, izradit će se katalog poslovnih ideja.

U cilju osnaživanja i motiviranja nezaposlenih za aktivaciju i ulazak u svijet rada bit će organizirane edukativno-informativne radionice “Poduzetništvom do posla” s posebnim naglaskom na promociji i jačanju svijesti o poduzetništvu i samozapošljavanju. Također će se na radionicama predstaviti novoizrađeni Program potpore male vrijednosti te pozvati prisutni na sudjelovanje u Programu edukacija „Poduzetnik 21. stoljeća“.

Najmanje 70 zainteresiranih polaznika Programa edukacija „Poduzetnik 21. stoljeća“ proći će stručnu selekciju kako bi se izabralo 40 najkompetentnijih polaznika koji će po završetku Programa edukacija imati priliku prijaviti se na Program potpore male vrijednosti od kojih će najuspješniji dobiti bespovratna sredstva za svoje poslovne ideje i stručno vodstvo i mentorstvo tijekom prve godine poslovanja.

Nadalje, projektom će se kroz razne edukacije i radionice ojačati LPZ VSŽ te kapaciteti njegovih članova. Na ovaj način će se doprinijeti kvalitetnijem upravljanju ljudskim resursima, pripremi i učinkovitijem upravljanju projektima te u konačnici boljem korištenju fondova EU u svrhu provedbe Akcijskog plana.

Projekt je fokusiran na dvije ciljne skupine: 70 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina definiranih u Akcijskom planu (nezaposlene osobe) te 40 zaposlenika članova LPZ-a VSŽ.