MIHAELA SILOVIĆ – zamjenica načelnika

Mihaela Silović rođena je 16. kolovoza 1980. godine u Osijeku. Srednju Ekonomsku školu završila je u Vinkovcima. Trenutno radi u mađarskoj Osnovnoj školi“ Korog“ u Korođu kao računovodstveno – financijski referent.