PROGRAM “ZAŽELI – FAZA III”

Partneri na projektu

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.  Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata.

HZZ kao partner na projektu ima zadatak da prijavitelju sugerira potrebe tržišta rada, a sve s ciljem provođenja takovih programa obrazovanja i osposobljavanja kojima će se polaznicima istih nakon završetka osigurati lakši pronalazak trajnog zaposlenja.

Centar za socijalnu skrb Vinkovci ima zadatak osigurati informacije o krajnjim korisnicima projekta na način da se isti identificiraju, te da se osigura da isti nisu paralelno uključeni u slične ili iste projekte pomoći.

Ciljevi i očekivani rezultati

  1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;
  2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Provedbom ovog projekta na području općine Tordinci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije minimalno 120 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Informacije o projektu

Fond: Europski Socijalni Fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Područje: Zapošljavanje
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.16
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III

Naziv projekta: Tu smo za vas – faza III

KODNI BROJ: UP.02.1.1.16.0373

Prijavitelj: Općina Tordinci
Korisnik: Općina Tordinci
Ukupna vrijednost projekta: 987.290,00 kn / 131.035,90 EUR ( Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna u iznosu 15% i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 85%)
Odgovorna osoba:  Davor Adžić
Voditelj projekta:  Dalibor Patačić
Razdoblje provedbe projekta: 8 mjeseci (19.12.2022. – 19.08.2023.)

Projekt je odgovor na povećane potrebe nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, za prilikom za ulazak na tržište rada, a sve s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti i smanjenja rizika od siromaštva. Projekt se provodi i s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti i povećanjem razine kvalitete života krajnjih korisnika, tj. osoba starije životne dobi, koji će biti korisnici usluga potpore i podrške starijim osobama. Projektom će se zaposliti 20 žena iz ciljne skupine, koje će skrbiti o minimalno 120 korisnika.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci

V I J E S T I