Proračun

Proračun Tordinci 2021. sa proj.-VIJEĆE

Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2021.godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

plan razvojnih projekata Tordinci 2021

Odluka o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Tordinci iz prethodnog razdoblja

izvršenje I-VI 2020

Godišnje izvršenje proračuna 2019 (1)

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tordinci za 2020. godinu

Godišnje izvršenje proračuna 2019

BILJEŠKE TORDINCI 2019

Financijsko izvjesce 2019

Plan razvojnih projekata Tordinci 2020.

REBALANS 2019- OPĆI DIO

Odluka o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Tordinci iz prethodnog razdoblja – objava

Rebalans Tordinci 2019 – vijeće – konačno

Proračun 2020 TORDINCI – vijeće

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Tordinci za 2019 godinu

Ispravak Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2018. godinu

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TORDINCI ZA 2018 GODINU

Plan razvojnih projekata 2019

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

Proračun za 2019. godinu

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Tordinci za 2018. godinu

Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna 2018

REBALANS 2018 – vijeće

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna 2018

Proračun za 2018. godinu

Godišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu

Promjena veličine fonta