Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima

Naziv projekta: Rekonstrukcija rimokatoličkog groblja u Tordincima

Navedenom novom Odlukom Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je potvrdila odabrani projekt od LAG-a Srijem, na 6. LAG natječaju, za TO 7.4.

Tip operacije: 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo”

Podmjera 19.2. ” Provedba operacija unutar CLLD strategije” u okviru Mjere 19 “LEADER – CLLD”

Vrijednost projekta: 508.637,49 HRK / 67.507,79 EUR

Iznos potpore: 436.527,00 HRK / 57.937,09 EUR

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. / Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Ugovor o financiranju između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Tordinci potpisan 17. listopada 2022. godine.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Tordinci!