Ustrojstvo Općine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Mirna Penava, dipl.oec. – pročelnica

Dalibor Patačić, bacc.ing.agr. – voditelj EU projekata

Janja Butković – referent za upravne i komunalne poslove

Hrvoje Šavanjika – komunalni redar (Mob:099/215-00-75)

Nada Đerđ – referent za računovodstvene poslove

Đurđica Kanja –  administrativni tajnik