DRUŠTVA I UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

POVEZNICA: REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE – UVID U REGISTAR

 

DRUŠTVA  I  UDRUGE  NA  PODRUČJU

OPĆINE  TORDINCI

Naziv društva Adresa Ime predsjednika Broj telefona
KUD «ZRINSKI» Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 Tomislav Vidinović 098/975-92-62
KUD «LELA I VLADIMIR MATANOVIĆ» Antin, I. Gundulića  85 Stjepan Belić 580-305
KUD «ADY ENDRE» Korog, P. Šandora 1 Josip Kel 098/95-87-836
UDRUGA ZA NJEGOVANJE OBIČAJA MAĐARA «KOROGY» IZ KOROĐA Korog, I.L.Ribara 97 Zoltan Čerepeš 091/25-20-703
MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA PAORIJA Tordinci, Vukovarska 9 Davor Adžić 091/19-19-199
NK «ZRINSKI» Tordinci, Školska 0 Petar Marić      099/208-40-30    

                  

NK «MLADOST» Antin, I. Gundulića 2/b Mato Andričević

Damir Kovačević- kontakt osoba

098/197-40-07
NK «GYÖZELEM» Korog, M. Križan 16 Daniel Paprika 091/400-04-81
LD «ORAO» TORDINCI Tordinci, A.Starčevića 1 Antun Damjanović 099/516-02-97
LD «ŠLJUKA» ANTIN Antin, Kolodvorska 6/b Željko Ulm 098/724-282
LD «ŠLJUKA» KOROG Korog, I. L. Ribara Zvonimir Petričević- predsj.

Josip Deak- kontakt  osoba

098/164-70-11
DVD Tordinci Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 Josip Maletić 098/467-391
DVD Antin Antin I. Gundulića Ilija Andričević 098/269-354
DVD Korog Korođ, P.Šandora 1 Atila Ambruš 098/703-432
UDVDR

Ogranak Općina Tordinci

Antin,

M. Gupca 5

Andrija Matanović 098/97-13-495
UDRUGA ŽENA «ZRINJI ILONA» KOROG Korog, P. Šandora 1 Rožika Kel 098/348-969
UDRUGA UMIROVLJENIKA Korođ, P. Šandora 1 Ilija Lukadinović 580-400

092/13-31-353