IGOR DEŽE – IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA 01.01.2016.-30.06.2016.

IGOR DEŽE – IZVJEŠĆE  O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA

Obrazac IZ-D
Igor Deže
Naziv političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača
Korođ, Ive Lole Ribara 38
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa
00024239603
HR1125000093104410172
OIB političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača
Broj posebnog računa za financiranje političkog djelovanja
Broj stranice 1/1
                                                                 IZVJEŠĆE  O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA
                                                                                              u razdoblju od 1.1.2016. do 30.06.2016.
R. br.
Ime i prezime/naziv donatora
Adresa donatora
OIB
Datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate
Vrsta donacije
Vrijednost donacije
Iznos u novcu
Tržišna vrijednost darovanog proizvoda i/ili usluge
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Općina Tordinci
Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9
54944238149
26.01.2016.
u novcu
900,80
900,80
UKUPNO
900,80
900,80
U Korođu, 14. srpnja 2016.
__________________
          (mjesto i datum sastavljanja)
(pečat i potpis odgovorne osobe)