Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Tijekom provedbe projekta, zaposliti će se ukupno 10 nezaposlenih žena, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, pripadnica ciljane skupine na period od 24 mjeseca za pružanje svakodnevnih usluga, tj. pomoći u kućanstvu krajnjim korisnicima, tj. osobama starije životne dobi s područja Općine Tordinci. Također, tijekom provedbe projekta, minimalno 50% od ukupno zaposlenih žena, tj. minimalno 5 zaposlenih žena, završit će edukacije, kojima će povećati svoju zapošljivost. Svaka zaposlena žena za pružanje navedenih usluga skrbit će o minimalno 4 krajnja korisnika. Minimalno 40 osoba starije životne dobi s područja Općine Tordinci će biti krajnji korisnici ovoga projekta, odnosno minimalno 40 osoba će imati izravnu korist implementacijom ovoga projekta, na način da će biti korisnici usluga koje se pružaju ovim projektom. Također, krajnjim korisnicima će se na mjesečnoj razini kupovati i dostavljati potrepštine potrebne za osobnu higijenu i održavanje higijene stambenog prostora, najviši iznos do 200,00 kn mjesečno po korisniku. Projektne aktivnosti će pridonijeti povećanju kvalitete života 40 osoba starije životne dobi s područja Općine Tordinci, smanjit će se socijalna isključenost i osamljenost, te će se uvelike smanjiti institucionalizacija, tj. više krajnjih korisnika će ostati u svojim domovima. Prijenos rezultata projekta u drugu organizaciju, županiju i/ili dio Europske Unije je moguć jer se predviđa da će dio educiranih nakon završetka ovoga projekta pronaći zaposlenje izvan područja Vukovarsko-srijemske županije ili izvan granica Republike Hrvatske. Provedbom projekta biti će unaprijeđeni tehnički kapaciteti prijavitelja, partnera i sudionika projekta. Općina i nakon završetka provedbe ovoga projekta planira nastaviti pružati dio usluga koje su pružane ovim projektom, koristeći Mjeru Javni radovi, tj. Općina planira putem mjere Javni radovi zaposliti određen broj žena koje će pružati dio usluga koje su pružane u okviru aktivnosti ovoga projekta. Realizacijom projekta svi sudionici projekta, prije svega nositelj i partneri, unaprijedit će svoja znanja i vještine u području upravljanja projektnim ciklusom. Stečena znanja i vještine tijekom provedbe projekta i nakon završetka projekta biti će u funkciji razvoja novih projekata, samim time i razvoja Općine Tordinci, te Vukovarsko-srijemske županije. Projekt nije moguće realizirati bez partnera, jer prijavitelj nema sve resurse potrebne za kvalitetnu provedbu projekta. Provedba projekta će rezultirati stjecanjem novih kontakata i stvaranja novih poznanstava koji će rezultirati razvojem novih ideja i projekata za jačanje osoba u nepovoljnom položaju, ali i nositelja projekta i partnera, te stručnih izvoditelja, kao i do novih zaposlenja.

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment