Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – O G L A S za prijem u radni odnos RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

KLASA:112-03/18-02/4

URBROJ:2188/13-18-02

Tordinci, 09.01.2018.

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Tu smo za vas”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-56 od 14. studenog 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0031 – Tu smo za vas, KLASA: 910-04/17-07/56, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 01. prosinca 2017. godine, te članka 47. Statuta Općine Tordinci ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/13 ), načelnik Općine Tordinci, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Tu smo za vas“

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 – Tordinci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Tu smo za vas”

 

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca

Broj radnica koji se traži: 10 radnica

Mjesto rada: Općina Tordinci

Opis poslova:

 • dostava namirnica
 • održavanje čistoće stambenog prostora
 • pranje i glačanje rublja
 • ostale usluge u kući i okućnici
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. veljače 2018. godine do 31.01.2020. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 

 1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. Dokaz o završenoj školi,
 5. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranici Općine Tordinci: www.tordinci.hr

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u zgradi Općine Tordinci ili poštom na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci uz naznaku “projekt Tu smo za vas – prijava na oglas”.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonom predviđenom roku.

 

Načelnik Općine Tordinci

Željko Matanović

Obrazac prijave na oglas

Oglas Radnica za pomoć u kući

Izjava

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment