Obavijest za javnost o provođenju jedinstvenog postupka javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i o Strateškoj studiji o utjecaju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije na okoliš