ODLUKA o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Tordinci iz prethodnog razdoblja