Plaćanje računa koje ispostavlja Općina Tordinci bez naknade – O B A V I J E S T!

Plaćanje računa koje ispostavlja Općina Tordinci  bez naknade u poštanskom uredu u Tordincima

Općina Tordinci i Hrvatska pošta dogovorile su poslovnu suradnju kako bi omogućili plaćanje bez naknade prilikom obavljanja uplate(naknada za uslugu platnog prometa)  obveznicima plaćanja računa koje ispostavlja Općina Tordinci.

Temeljem predmetne poslovne suradnje obveznici plaćanja računa koje ispostavlja Općina Tordinci moći će od 26.08. 2021. godine u poštanskom uredu u Tordincima svakim radnim danom od 12:30 do 14:30 podmiriti račune koje ispostavlja Općina bez naknade.

Trošak plaćanja navedene naknade umjesto mještana, u potpunosti preuzima Općina što znači da kod plaćanja uplatnice za komunalnu naknadu mještani neće platiti dodatnu naknadu od 5,00kn po uplatnici.