Wifi4EU – WiFi mreža na području Općine Tordinci

Projekt WiFi4EU – WiFi mreža na području Općine Tordinci, odnosi se na nabavu i montažu opreme za bežičnu mrežu na području Općine Tordinci na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU, za aktivnost pod nazivom „WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama“ u Općini Tordinci, između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), s jedne strane i Općine Tordinci s druge strane.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je krajem 31. srpnja 2020. godine, nakon čega je određen rok od 18 mjeseci za završetak projekta, koji je u međuvremenu produžen radi situacije s kojom se suočava čitav svijet pa tako i Europa.

Dakle, radi se o voucheru u iznosu od 15.000,00 eura koja se dodjeljuju direktno izvođaču radova. Bespovratna sredstva se isplaćuju u obliku jednokratnog iznosa, nakon što je oprema instalirana i nakon što se provjeri njezina funkcionalnost.

Inicijativa WiFi4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima. Na taj će se način zajednice više uključiti u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima. Vaučeri WiFi4EU mogu se iskoristiti za financiranje instaliranja potpuno nove javne bežične mreže, nadogradnju postojeće javne bežične mreže ili proširenje pokrivenosti postojećom javnom bežičnom mrežom.

Općina Tordinci je 20.srpnja 2021. godine sklopila Ugovor o nabavi usluge s Premuž d.o.o. u sklopu kojeg je izvršena isporuka WiFi opreme i instaliranje bežičnog interneta prema uvjetima natječaja WiFi4EU.

Besplatan Internet dostupan je na  11 vanjskih pristupnih točaka koje će obuhvatiti sva naselja Općine Tordinci:

  • TORDINCI

1. Zgrada Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9

2. Ambulanta, Trg hrvatskih žrtava 1

3. Osnovna škola Tordinci, Školska 26 

4.  Nogometno igralište NK ZRINSKI, Školska bb

  • ANTIN 

5. Dom kulture Antin, Ivana Gundulića 85. 

6. Osnovna škola, Ivana Gundulića 2a 

7. Nogometno igralište NK MLADOST, Ivana Gundulića

  • KOROĐ

8. Dom kulture Korođ, Petefi Šandora 1  

9. Osnovna škola, Ive Lole Ribara 22 

10. Nogometno igralište NK ĐEZELEM, Milice Križan

  • MLAKA ANTINSKA 

11. Dom kulture, Glavna 17