Provedba projekta “Pronađena NEET”

“Pronađena NEET“ projekt je kojeg u partnerstvu provodi Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, PRONI Centar za socijalno podučavanje (nositelj) te Pučko otvoreno učilište Osijek, Nansen dijalog centar Osijek, te područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vukovar i Osijek.

Ciljana skupina projekta su mladi (od 15 do 29 godina), koji u tom trenutku nisu u sustavu obrazovanja, ne sudjeluju u obrazovnim aktivnostima, nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili nisu trenutno zaposleni.

Kroz projekt “Pronađena NEET” u projektne aktivnosti uključit će se najmanje 15 mladih osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Prethodno spomenutim mladim osobama kroz projektne aktivnosti bit će pruženo sljedeće:
– dvije kratke edukacije usmjerene ka razvoju socijalnih i poduzetničkim vještina,
– verificirani programi osposobljavanja, koji se mogu upisati u radnu knjižicu, a koje provodi Pučko otvoreno učilište iz Osijeka – u potpunosti su pokriveni svi troškovi, uključujući i prijevoz na predavanja,
– mentoriranje – najmanje dva individualna sastanka sa svakim polaznikom u svrhu pružanja podrške i razvoja osobnog plana,
– kontakt s poslodavcima.

Dodatno, za one najupornije, kroz projekt je osigurano 5 besplatnih tečajeva auto škole “B kategorija” koju će polaznici s područja VSŽ moći dobiti. U tom smislu isti će za vrijeme projekta trebati ići u auto školu i istu završiti.
Sa svim zainteresiranim pripadnicima ciljane skupine, bit će održani dodatni sastanci kako bi ih se detaljnije upoznalo sa svim projektnim aktivnostima.

Zainteresirani se mogu javiti na:
099/299 8414 ili na albert.varga@srijem.info.