Obavijest o promjeni žiroračuna i poslovne banke

Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri da je Općina Tordinci promijenila žiro račun i poslovnu banku.

Od dana 01.03.2022. godine Općina Tordinci posluje sa Podravskom bankom d.d. a novi žiro račun Općine Tordinci glasi: HR6923860021845800000

Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i drugo) koje ste do sada vršili na stari broj računa (HR3424020061845800000), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR6923860021845800000.