JAVNI POZIV za davanje na upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Tordinci