ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci