Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – faza III ODLUKA Povjerenstva za provedbu oglasa

Poštovani, zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes za rad koji ste pokazali zamolbom za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, projekta “Tu smo za vas – faza III”.

Sukladno Uputama za prijavitelje i na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekata „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/20-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.16.0373 od 19. prosinca 2022. godine, mogu se zaposliti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke i osobe s 3. i više djece.

Broj traženih radnika: 20

Izabrani kandidati sa područja općine Tordinci:

 1. Milena Knezović, Tordinci
 2. Ljubica Bošnjaković, Tordinci
 3. Evica Adžić, Tordinci
 4. Bernarda Šavanjika, Tordinci
 5. Silva Palković, Tordinci
 6. Roze Andričević, Tordinci
 7. Janja Ivanišević, Tordinci
 8. Svjetlana Adžić, Tordinci
 9. Marica Mihalj, Antin
 10. Marica Dujić, Antin
 11. Jelica Ižaković, Antin
 12. Katica Kovačević, Antin
 13. Kata Kovačević, Antin
 14. Gordana Mijakić, Antin
 15. Janja Rezo, Antin
 16. Jasminka Pinter, Antin
 17. Jorgovanka Mihalj, Antin
 18. Gyongyi Toth, Korođ
 19. Zorica Paprika, Korođ
 20. Snježana Čerepeš, Korođ

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 08.02.2023. godine do 31.07.2023. godine.

Osobe koje nisu primljene u radni odnos dobit će pismenu obavijest u zakonskom roku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

             Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci