Pravovaljana i zbirna lista – vijeće mađarske nacionalne manjine

Vrijeme objave: 16.travnja 2023. godine, 10:20 sati