JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2022/23

Općina Tordinci dodjeljivati će pomoć redovitim studentima upisanim na preddiplomski  i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2022/23.