Termin javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

Općina Tordinci raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci (31. kolovoza 2023. godine; Klasa: 320-01/23-02/3; Urbroj: 2196-27-01/1-23-2).

Planiran termin javnog otvaranja ponuda je 19.10.2023. godine, u 13:00 sati u prostorijama Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 – Tordinci.