JAVNI NATJEČAJ

Za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na
području Općine Tordinci

Rok za prijavu je do 15.01.2024.godine

Javni natječaj