Dokumenti i natječaji

Termin javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

Općina Tordinci raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci (31. kolovoza 2023. godine; Klasa: 320-01/23-02/3; Urbroj: 2196-27-01/1-23-2).

Planiran termin javnog otvaranja ponuda je 19.10.2023. godine, u 13:00 sati u prostorijama Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9 – Tordinci.

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ:2196-27-02/1-23-1

Tordinci, 21. ožujka 2023.godine

Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 48. Statuta Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 09/21) Općinski načelnik Općine Tordinci raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

Mjesto rada: naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik u javnom radu

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Ciljane skupine koje imaju pravo na zapošljavanje u Programu javnog rada:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Osobe koje su radile u javnim radovima unazad 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

Opis poslova: Komunalni radovi sukladno programu „Program javnih radova Općine Tordinci u 2023. godini“

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolba za posao sa kontakt podacima (telefon, mobitel)
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina

– izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka


Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:


Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 21.ožujka do 29.ožujka 2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr , internetskoj stranici Općine Tordinci – www.tordinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Tordinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Adžić, dr.med.vet.

O G L A S za prijam u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci, na radno mjesto: – VODITELJ NA EU PROJEKTU „Tu smo za vas – faza III“