Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tordincima

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tordincima

Kod projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0197

Naziv poziva: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Kod poziva: NPOO.C3.1.R1-I1.01.

Izvor financiranja: NextGenerationEU, Nacionalni plan oporavka i otpornosti – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tijelo nadležno za komponentu 3 Obrazovanje, znanost i istraživanje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Provedbeno tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Korisnik: Općina Tordinci

Vrijednost projekta: 382.241, 69 EUR / 2.880.000,00 HRK

Početak provedbe projekta: 13. ožujka 2023. godine

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Odgovorna osoba: Davor Adžić

Voditelj projekta: Mirna Penava

Sažetak projekta: Projektnim prijedlogom planira se izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića za 40 djece podijeljeno u dvije vrtićke skupine što će unaprijediti kvalitetu života i doprinijeti zadržavanju mladih obitelji na području općine Tordinci, odnosno doprinijet će depopulacije stanovništva.

Cilj projektnog prijedloga: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini općine Tordinci te doprinos smanjenju depopulacije stanovništva, unaprijeđenu kvalitetu života i njegovom razvojnom potencijalu. Izgradnja vrtića jedna je od osnovi za poticanje rasta i društveno-ekonomske održivosti kroz ulaganje u osnivanje lokalne temeljne usluge – predškolskog odgoja i naobrazbe za ruralno stanovništvo.

Lokacija ulaganja: Dječji vrtić će se izgraditi na lokaciji Ulica Ante Starčevića u Tordincima, na katastarskoj čestici 79/1, k.o. Tordinci.

POVEZNICE NA OBJAVLJENE ČLANKE:

TIJEK IZGRADNJE OBJEKTA

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih!