Odluke Načelnika

IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREDJAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA 2022 GOD

IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA ODRZAVANJA KOM INFRASTRUKTURE

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvješće o o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u Općini Tordinci

Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima

ODLUKA o dodjeli poticaja nekretnine

Odluka o radnom vremenu JUO Opcine Tordinci

Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza

Plan-biosigurnosnih-mjera

ODLUKA o pokretanju postupka izrade provedbenog plana

Odluka o imenovanju radne skupine

Odluka o sufinanciranju školske prehrane 2021-2022

Odluka-o-sufinanciranju-nabave-obrazovnih-materijala-2021-2022

Izvješće-o-izvršenju-programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu

Izvješće-o-o-izvršenju-programa-građenja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-godinu-u-Općini-Tordinci

Izvješće-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Tordinci-za-2020

Odluka-o-isplati-pomoći-studentima

Odluka-o-isplati-jednokratne-pomoći-za-Uskrsne-blagdane

Odluka-o-isplati-jednokratne-pomoći-nezaposlenim braniteljima za-Uskrsne-blagdane

Odluka-o-isplati-jednokratne-pomoći-dijelu-umirovljenika-sa-područja-Općine-Tordinci-za-Uskrsne-blagdane

Pravilnik-o-koristenju-sluzbenog-automobila

PROCEDURA-upravljanja-i-raspolaganja-nekretninama-u-vlasništvu-općine-Tordinci

PROCEDURA-izdavanja-i-obračunavanja-putnih-naloga

PROCEDURA-blagajničkog-poslovanja

Odluka-o-proceduri-naplate-prihoda-obračuna-i-naplate-dospjelih-a-nenaplaćenih-potraživanja-Općine-Tordinci

ODLUKA-o-dodjeli-poticaja-za-2019.-godinu

Odluka-o-sufinanciranju-nabave-radnih-bilježnica

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TORDINCI ZA 2019. GODINU

Izvješće-o-planu-gospodarenja-otpadom-2018 (2)

Izvješće-o-utrošku-sredstava-ostvarenih-od-prodaje-zakupa-dugogodišnjeg-zakupa-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-Republike-Hrvatske-i-koncesije-za-ribnjake-u-2017.-godini.

Odluka-o-imenovanju-Povjerenstva-za-provedbu-javnog-poziva

Odluka-o-raspisivanju-javnog-poziva-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-Općine-Tordinci (1)