Odluke općinskog vijeća

Plan gospodarenja otpadom Općine Tordinci

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tordinci

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Tordinci

ODLUKA o suglasnosti na zaduženje Općine Tordinci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

ZAKLJUČAK o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području općine Tordinci

NAREDBA o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2018. godini

ODLUKA o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe

PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI 2018. GODINE ZA PODRUČJE OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Tordinci

STATUT OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o osnivanju Savjeta potrošača Općine Tordinci