Novosti

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Tordinci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,Tu smo za vas – faza II“ za Radno mjesto – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci, putem pošte (preporučeno) ili osobno

najkasnije do 29.08.2020. godine s naznakom:

,,Za javni natječaj – Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju“

Oglas i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

O G L A S za prijam u radni odnos u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci, na radno mjesto: – VODITELJ NA EU PROJEKTU „ZAŽELI -II faza“ u Općini Tordinci

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA POTPISAO UGOVOR S OPĆINAMA NUŠTAR, JARMINA, MARKUŠICA I TORDINCI

11 milijuna kuna za projektiranje aglomeracije „Vinkovci-sjever“

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije u petak, 26. lipnja, potpisan je Ugovor o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za prijavu EU projekta „Vinkovci sjever“, vrijedan oko 11 milijuna kuna (bez PDV-a). Ugovor su potpisali direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac i načelnici općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci: Hrvoje Drinovac, Andrija Draganić, Budimir Drača i Željko Matanović. Ugovorom su utvrđeni međusobni odnosi kako bi se krenulo u izradu dokumentacije sa studijom izvodivosti i dokumentima zaštite okoliša za ovaj projekt kojemu je cilj poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području VVK kako bi se aglomeracija „Vinkovci sjever“ mogla prijaviti za financiranje iz EU fondova. Studijskom i projektnom dokumentacijom bit će definiran investicijski plan i dugoročni razvojni plan za pružanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije Vinkovci 2 koja obuhvaća naselja Jarmina, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo, aglomeracije Tordinci koja obuhvaća naselja Tordinci, Antinska Mlaka, Antin, Korođ i Ostrovo te aglomeracije Nuštar koja obuhvaća naselja Nuštar, Cerić i Marinci. U sklopu izrade projektne dokumentacije za odvodnju predviđena je i priprema za kućne priključke putem priključnih okana, a u dijelu planiranog zahvata predviđena je rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Aglomeracija Vinkovci-2 nastavak je aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna koja je upravo u tijeku i planirana je kao dugoročno rješenje za aglomeraciju Vinkovci. Pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Vinkovci-2 planirano je na UPOV-u ”Jošine”. Kapacitet UPOV-a ”Jošine” od 43.000 ES-a zadovoljava potrebe naselja aglomeracije Vinkovci-2, a kroz provedbu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ bit će nadograđen na III. stupanj pročišćavanja. Za aglomeraciju Tordinci lokacija i broj UPOV-a bit će definiran nakon provedene opcijske analize kojom će se razmotriti varijante samostalnih UPOV-a za pojedina naselja ili grupiranje više naselja i transport otpadnih voda na jedan centralni UPOV. Kada je riječ o aglomeraciji Nuštar, u Nuštru i Ceriću izgrađen je dio sustava odvodnje otpadnih voda, a novi se planira u Marincima. Pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Nuštar planira se na postojećem UPOV-u ”Nuštar” čiji je kapacitet 3.000 ES-a. Taj je uređaj potrebno dograditi na odgovarajući stupanj pročišćavanja i povećati mu kapacitet kako bi mogao pročišćavati otpadne vode na području aglomeracije Nuštar. Ukupno je kroz aglomeraciju „Vinkovci sjever“ planirano projektiranje 74 km mreže odvodnje, 31 crpna stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima dužine 25 km i rekonstrukcija 107 km vodoopskrbnih cjevovoda. „Iako još uvijek provodimo projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, razmišljamo i o budućnosti te mi je drago da krećemo s projektiranjem nove aglomeracije, aglomeracije „Vinkovci sjever“. Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u svim naseljima i to zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva ova naselja spojena na regionalni vodovod, osim Marinaca, gdje su radovi na spojenom cjevovodu Nuštar-Marinci u tijeku te će i Marinci u sljedećim mjesecima biti spojeni na regionalni vodovod“, rekao je direktor VVK Ivan Rimac. Ugovorena vrijednost iznosi 10.977.850,00 kn (bez PDV-a), od čega 85 posto financiraju Hrvatske vode, a 15 posto općine i to Općina Nuštar 6,36 posto, Općina Jarmina 2,67 posto, Općina Markušica 3,46 posto i Općina Tordinci 2,51 posto. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije za aglomeraciju „Vinkovci-sjever“ je 24 mjeseca od dana potpisivanje ugovora.

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen poduzetnicima.

Javni Poziv objavljen je 19. lipnja 2020 godine i biti će otvoren do 31. listopada 2020. godine, odnosno do utroška sredstava.

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.
Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave. Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 500.000,00 kuna.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

Svi zainteresirani gospodarstvenici za izradu projekata na ovaj Poziv, mogu se javiti LAG-u Srijem, na 099/299 8414.


Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu.

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – Održan 5. sastanak Projektnog tima i prezentacija rezultata projekta

Dana 18. svibnja 2020. godine u prostorijama Općine Tordinci održan je peti sastanak projektnog tima projekta “Tu smo za vas” uz pridržavanje svih mjera socijalnog distanciranja prema preporukama Stožera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

         Voditelj projekta Dalibor Patačić pozdravio je nazočne i izrazio zadovoljstvo što smo svi zajedno sudjelovali na ovom projektu koji je trajao 30 mjeseci.  Prisutni su potpisali potpisnu listu, te je voditelj naveo da je ovo peti i zadnji sastanak. Napominje da zbog propisanih mjera vezano za suzbijanje COVID-19 od strane Stožera CZ RH nismo u mogućnosti održati završnu konferenciju u broju prisutnih kako je napisano u samom projektu.

        Voditelj projekta Dalibor Patačić precizirao je provedene aktivnosti projektnih elemenata. Kao najvažnije, istaknuo je  rad 10 pripadnica ciljane skupine na projektu “Tu smo za vas” za starije i nemoćne, koji su s radom krenuli početkom veljače 2018.g. Također je obavijestio prisutne da su sve predviđene aktivnosti odrađene (prezentacija projekta, zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine, kupovina 10 bicikala, nabavka potrepština za krajnje korisnike, osposobljavanje 5 pripadnica ciljane skupine). Napomenuo je da početkom mjeseca lipnja slijedi 10. Zahtjev za nadoknadom sredstava, odnosno završno izvješće i da je obrađeno osam Zahtjeva od ukupno deset.

       Zbog okolnosti vezano uz COVID-19 i propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nismo u mogućnosti organizirati Javnu tribina – prezentaciju rezultata projekta. U projektu smo naveli da će završnoj konferenciji prisustvovati 80 osoba, ali zbog propisanih mjera i u suglasnosti sa PT2 odlučili smo rezultate projekta predstaviti putem prezentacije koja će biti objavita na web stranici Općine Tordinci.

Nastavno na sve navedene okolnosti voditelj je prezentirao rezultate projekta. Ukratko, zaposleno je 10 osoba koje su vodile skrb o 64 starije i nemoćne osobe, osigurane su im bile potrepštine, nabavljeno je 10 biciklova i radna odjeća za zaposlene, 5 osoba išlo je na osposobljavanje za gerontodomaćice, održano je 5 radnih sastanaka projektnog tima, ukupno je 10 zahtjeva za nadoknadom sredstava, svaki mjesec smo imali radne sastanke sa zaposlenim ženama i više puta mjesečno smo obilazili krajnje korisnike. Na raspolaganju smo imali i kombi vozilo od Općine s kojim smo vozili krajnje korisnike na kontrole u bolnicu.

UKIDANJE E-PROPUSNICA UNUTAR ŽUPANIJE

Dostavljamo Vam Odluku o ukidanju nužne mjere napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Vukovarsko-srijemske županije.

Stožer CZ VSŽ sa primjenom ove Odluke početi će od 00:00 sati 20. travnja 2020. god.

O Odluci je obaviještena Policijska uprava Vukovarsko-srijemska

e – propusnice

Sukladno novoj Odluci Stožera civilne zaštite RH od 06.04.2020. vrijede samo E-PROPUSNICE.

Zahtjev za izdavanje e-propusnice moguće je podnijeti putem E-GRAĐANA. U zahtjevu potrebno je unijeti OIB, IME I PREZIME, MJESTO STANOVANJA, ADRESU, razlog za izdavanje propusnice, e-mail adresu.

Mještani koji nemaju E-GRAĐANI mogu propusnicu zatražiti putem dežurnih telefona u Općini. Također molimo sve koji zahtjev rješavaju na ovaj način da unaprijed pripreme podatke za propusnicu koji su gore navedeni.

COVID – 19! Širenje dezinformacija

Poštovanu mještani općine Tordinci.

MOLIMO VAS DA NE ŠIRITE DEZINFORMACIJE DA JE NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI, TJ. U TORDINCIMA POZITIVNA OSOBA NA COVID-19.

Slučajeva samoizolacije imamo, ali se svi drže propisanih mjera.

Molim Vas da budete obzirni prema svima i sebi!

Načelnica Stožera CZ Općine Tordinci

Mihaela Silović

Strogo ograničavanje zadržavanja na ulicama!

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio Odluku o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama. 

Zatvaraju se dječja igrališta

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske naložio je da se sva dječja igrališta na području države moraju ograditi i zatvoriti, čime bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištima, a vezano za preporuke o nužnom razmaku između dvije osobe.

Riječ je o dječjim igralištima na kojima djeca koriste tobogane i ostala igrala čime se ostvaruje kontakt i mogućnost prijenosa zaraze.

Stoga apeliraju na roditelje da se pridržavaju zabrane korištenja i ne puštaju djecu kako bi i na taj način pokazali odgovornost u nastojanjima sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

V A Ž N O !!! Odluka Stožera civilne zaštite RH

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Detaljan popis i pojašnjenje mjera koje su u ponoć stupile na snagu:

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – Održan 4. sastanak Projektnog tima

Dana 17. ožujka 2020. godine u prostorijama Općine Tordinci održan je četvrti sastanak projektnog tima projekta “Tu smo za vas” uz pridržavanje svih mjera socijalnog distanciranja prema preporukama Stožera.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Voditelj projekta Dalibor Patačić precizirao je provedene aktivnosti projektnih elemenata i aktivnosti vezano uz projekt u vrijeme COVIDa-19.

Kao najvažnije, istaknuo je kraj rada 10 pripadnica ciljane skupine na projektu “Tu smo za vas” za starije i nemoćne, kojima su ugovori istekli u siječnju 2020. Također je obavijestio prisutne da su sve predviđene aktivnosti odrađene. 5 žena pripadnica ciljane skupine prošlo je školovanje za gerontodomaćice.

Vrijednost projekta “Tu smo za vas” iznosi 1.576.377,80 kn i trajat će ukupno 30 mjeseci. Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena ciljanih skupina, koje će se brinuti kroz 24 mjeseca za krajnje korisnike: stare i nemoćne osobe s područja općine Tordinci.

Mjere Stožera za civilnu zaštitu Općine Tordinci u vrijeme COVID-19 za područje Općine Tordinci

Mjere Stožera za civilnu zaštitu Općine Tordinci u vrijeme COVID-19 za područje Općine Tordinci su:

  1. Odgoditi sva javna okupljanja i manifestacije bilo koje vrste do daljnjeg u objektima i javnim površinama u vlasništvu Općine Tordinci. NAPOMENA: Ukoliko organizatori okupljanja, unatoč ovoj preporuci odluče održati javno okupljanje, preuzimaju punu odgovornost za sigurnost svih sudionika i posjetitelja javnog okupljanja.
  2. Odgoda sportskih natjecanja, treninga i drugih javnih okupljanja na području Općine Tordinci;
  3. Dostupnost općinske uprave putem telefona i e-maila, osim u iznimnim slučajevima, uz prethodnu najavu;
  4. Preporuča s smanjenje osobnih kontakata unutar javnih službi i zdravstvenih institucija;
  5. Ukoliko sumnjate da ste bili u bliskom kontaktu s oboljelim od bolesti COVID-19, imate povišenu tjelesnu temperaturu i probleme s gornjim dišnim sustavom ili jedan od sljedećih simptoma: kašalj, grlobolju, kratak dah, nazovite dežurnog epidemiologa radi savjeta o izolaciji ili liječenju. Nemojte ići sami kod liječnika. Ukoliko sumnjate da ste zaraženi nazovite dežurne epidemiologe u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije na brojeve telefona: 091 37 04 290 ili 091 27 00 366;
  6. Mole se mještani da se pridržavaju preporučenih mjera prevencija vezanih uz higijenu ruku.
    Načelnica Stožera
    Mihaela Silović

O B A V I J E S T ! ! !

OBAVIJEST O RADU OPĆINE TORDINCI VEZANO ZA VIRUS COVID – 19

OD PONEDJELJKA, 16. OŽUJKA 2020. GODINE SUKLADNO UPUTAMA SLUŽBE ZA  CIVILNU ZAŠTITU VUKOVAR OBAVJEŠTAVAMO STANOVNIKE OPĆINE TORDINCI DA SE RADI KORONAVIRUSA OGRANIČAVA RAD SA STRANKAMA.

SVI ZAHTJEVI I UPITI MOGU SE ZAPRIMATI PUTEM TELEFONA NA BROJ:032/580-985 ILI PUTEM E-MAILA DOSTUPNIH NA WEB STRANICI OPĆINE TORDINCI.

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – Održan 3. sastanak Projektnog tima

Dana 30. prosinca 2019.godine u prostorijama Općine Tordinci održan je treći sastanak projektnog tima projekta “Tu smo za vas” .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tema sastanka bila je provedba projekta i sve aktivnosti vezane uz provedbu.

(više…)

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – Osposobljavanje pripadnica ciljne skupine

Tijekom mjeseca studenog započelo je osposobljavanje 5 pripadnica ciljne skupine za gerontodomaćice. Cilj osposobljavanja je pripremiti zaposlenice za tržište rada po završetku projekta i povećati im konkurentnost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vrijednost projekta “Tu smo za vas” iznosi 1.576.377,80 kn, a trajat će ukupno 30 mjeseci. Cilj projekta je zapošljavanje 10 žena ciljanih skupina, koje će se brinuti kroz 24 mjeseca za krajnje korisnike: stare i nemoćne osobe s područja općine Tordinci.

 

Promjena veličine fonta